Kontaktpersoner i foreningerne

Administrator

Bianca Thomsen
Administrator

Coop Idræt, Albertslund

Bjarne Attrup
Formand - Coop Idræt, Albertslund
Jan Brogaard
Kasserer - Coop Idræt, Albertslund

Coop Logistik

Carsten K. Nielsen
Formand - Coop Logistik
Ebbe Munch Larsen
Kasserer - Coop Logistik

Coop PIF Nord

Knud Peer Andersen
Formand
Carsten Thomsen
Kasserer
Mikael Nielsen
Næstformand
Johan Boye
Bestyrelsesmedlem
Vibeke Nedergaard
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Rask Jensen
Sekretær
Karina Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Maiken Kjær
Suppleant
Lise Møller Jensen
Suppleant
Inge Hjelm
Suppleant
Helle Bengtsson
Suppleant

ONC Sport & Samvær

Monika Nielsen
Formand - ONC Sport & Samvær
Heidi Ebbesen
Kasserer - ONC Sport & Samvær

Personaleforeningen København B197

Lis Overgaard
Formand - Personaleforeningen København B1978
Torben Berenth
Kasserer - Personaleforeningen København B1978

PF Albertslund

Tonny Madsen
Formand - PF Albertslund
Kurt Nielsen
Kasserer - PF Albertslund

PF Coop Hasselager

Per Knudsen
Formand - PF Coop Hasselager
Tinna Petersen
Kasserer - PF Coop Hasselager
Dorte Jacobsen
Næstformand & sekretær - PF Coop Hasselager
Kaj Olander
Bestyrelsesmedlem - PF Coop Hasselager
Kim Bak
Bestyrelsesmedlem - PF Coop Hasselager
Hans Laier
Bestyrelsesmedlem - PF Coop Hasselager
Martin Sohne Offersgaard
Revisor - PF Coop Hasselager
Tine Ødum
Revisor - PF Coop Hasselager

Alliancen

Knud Peer Andersen
Næstformand
Mikael Nielsen
Formand
Erik Søefeldt
Kasserer
Tinna Petersen
Bestyrelsesmedlem
Lis Overgaard
Bestyrelsesmedlem
Susanne Larsen
Bestyrelsesmedlem
Jacob Larsen
Bestyrelsesmedlem
Børge Clausen
Suppleant
Torben Berenth
Revisor
Poul Erik Jensen
Revisor
Kim Bak Pedersen
Revisor suppleant
Lene Lund
Sekretariat
Edith Ringmose Madsen
Suppleant
Bianca Thomsen
Webmaster