Landsdækkende arrangementer

Landskredsstævnet den 28. og 29. oktober 2023 i Fredericia.

Vi åbner for tilmelding på hjemmesiden www.landskredsen.dk den 1. august 2023

Se hele programmet her.

På hjemmesiden finder du tilmeldingsblanketterne til de enkelte idrætsgrene, husk også at udfylde stævnetilmeldingen.

På hjemmesiden kan du også se filmen fra sidste års Landskredsstævne, den kan også bruges aktivt overfor medlemmerne.

Du finder også mere beskrivelse af Landskredsstævnet i vores årskatalog, der findes på hjemmesiden www.landskredsen.dk  

Har du spørgsmål så kontakt kontor@landskredsen.dk eller på telefon 29 39 71 74

For mere information

KLIK HER

Dansk Politiidræt indbyder til Fynsk sprint cup på Ærø 2023

For at se hele programmet tryk her

Tilmeldingsskema her

Københavner Cup 1. afd. - Orienteringsløb

Tirsdag d. 28. marts 2023 i Frederiksværkskovene

Politiets Idrætsforening i København indbyder Landskredsens medlemmer til orienteringsløb.

Stævnecenter: Frederiksværk Fodbold Klub, Sportsvej 7, 3300 Frederiksværk, hvor der er bad og omklædning. Åben fra kl. 08.30.

Stævneplads: P-plads i Kirkegade øst for Frederiksværk Kirke. Afstand fra stævnecenter: 2,1  km. Parkering og mål på stævnepladsen.

Start: Max. 200 m fra stævnepladsen.

Første start: Kl. 1000.

Kontrolsystem: Elektronisk Sport Ident. Oplys briknummer ved tilmelding ved brug af egen brik.

Kort: Frederiksværkskovene, tegnet 2021, ækv. 2,5 m, målestok 1:10.000 for bane 1 og 1:7.500 for øvrige baner.

Baner:

 • Bane 1: ca. 7,5 km svær.
 • Bane 2: ca. 5,8 km svær.
 • Bane 3: ca. 4,2 km svær.
 • Bane 4: ca. 2,7 km svær.
 • Bane 5: ca. 4 km mellemsvær.
 • Bane 6: ca. 4 km let.

Bemærk, lettere afkortede banelængder i forhold til normal praksis pga. skovens kraftige kupering.

Tilmelding: Senest den 23. marts til stævneleder.

Startafgift: 85,- kr. som indbetales til Bruno Stub, Danske Bank, konto nr. 1551 6714765. Leje af brik 10,- kr.

Præmier: til de bedste og lodtræningspræmier til de heldige.

Afslutning: Ca. kl. 13.00 i stævnecenter: Frokostbord (smør selv) incl. drikkevarer, 50 kr.

Løbsinstruktion/starttider vil være tilgængelig på afdelingens hjemmeside, piorientering.dk, senest to dage før løbet.

Resultater: Vises på skærm i mål. Kan desuden følges på https://liveresultat.orientering.se/ og kan efterfølgende ses på afdelingens hjemmeside.

Stævneleder: Torkil Hansen, PI-Kbh., tors_kile@yahoo.dk, tlf. 22752599. 

Banelægger: Dan Frederiksen, PI-Kbh. 

Dommer: Tilstedeværende medlemmer af DPIF’s orienteringsudvalg.

COOP OPEN 2023

Bowlingstævne for Coop Ansatte/Firmaer og Firmaklubber i Glostrup Bowlingcenter, Diget 54, 2600 Glostrup

Lørdag den 03. juni 2023
Starter kl. 11.00 – kl. 12.30  

Max. 64 deltagere. Der spilles 4 serier individuelt i A-B-C-D-E række

Der vil også være deltagelse fra Coop Alliancen Norge

Klassificering:

 • A-spillere over 180
 • B-spillere 165-179
 • C-spillere 145-164
 • D-spillere 125-144
 • E-spillere under 124 

Handicap: Damer får 5 kegler pr. serie iht. European Company Sport Games turneringsregler

Der er ikke tilladt tobak og alkohol under spillet

Deltager pris 150 kr.

Husk tilmelding og betaling kr. 150,- til konto: 1551 - 10426359 senest 08. maj. 2023. Angiv navn og Firma/firmaklub på betalingen. Din tilmelding er ikke registreret før betalingen er gennemført

Tilmelding på  http://www.coopidraet-albertslund.dk/arrangementer-og-staevner/coop-open-bowling/tilmelding-coop-open-bowling

Deltager pris for Spisning

Der vil for deltagere fra Coop Idræt og Coop Alliancens medlemsforeninger være mulighed for kaffe og spisning i klubhuset efterfølgende om eftermiddagen 

Pris 125 kr. for spisning excl. drikkevarer

Tilmelding til spisning på http://www.coopidraet-albertslund.dk/arrangementer-og-staevner/coop-open-bowling/tilmelding-spisning-coop-open 

Husk tilmelding og betaling kr. 275,- (inkl. spisning)  - kr. 150,- (kun bowling) eller kr. 125 ,-  (kun spisning) til konto: 1551 - 10426359 senest 08. juni 2023

Angiv navn og Butiksnavn/Firma/Firmaklub på betalingen. 

Skulle der være spørgsmål bedes du kontakte flg.

Stævneleder. Jan Brogaard mobil 30743400

Bowlingafdelingen
Coop Idræt

Arrangementet er afholdt

DYRK SAMMENHOLDET TIL ÅRETS STÆVNE I FREDERICIA

Landskredsstævne 2022 den 29. - 30. oktober i Fredericia Idrætscenter

Tilmelding er mulig fra 1. august 2022 på www.landskredsen.dk

Deltag i 11 forskellige idrætter og motionsaktiviteter og dyst mod deltagere fra andre brancher og virksomheders idrætsforbund

Tag dine kollegaer i hånden og meld jer til sammen eller meld dig til selv og mød en masse nye mennesker. 

Deltag for kun 195 kr. Du får en fest lørdag med god mad og musik og en gratis T-shirt.

Coop Alliancen betaler alle aktivitetsgebyrer.

Yderligere spørgsmål: Mikael Nielsen

Mail: mikael.nielsen@coop.dk - Tlf. : 25361725

 

Arrangementet er afholdt