Københavner Cup 1. afd. - Orienteringsløb

Tirsdag d. 28. marts 2023 i Frederiksværkskovene

Politiets Idrætsforening i København indbyder Landskredsens medlemmer til orienteringsløb.

Stævnecenter: Frederiksværk Fodbold Klub, Sportsvej 7, 3300 Frederiksværk, hvor der er bad og omklædning. Åben fra kl. 08.30.

Stævneplads: P-plads i Kirkegade øst for Frederiksværk Kirke. Afstand fra stævnecenter: 2,1  km. Parkering og mål på stævnepladsen.

Start: Max. 200 m fra stævnepladsen.

Første start: Kl. 1000.

Kontrolsystem: Elektronisk Sport Ident. Oplys briknummer ved tilmelding ved brug af egen brik.

Kort: Frederiksværkskovene, tegnet 2021, ækv. 2,5 m, målestok 1:10.000 for bane 1 og 1:7.500 for øvrige baner.

Baner:

  • Bane 1: ca. 7,5 km svær.
  • Bane 2: ca. 5,8 km svær.
  • Bane 3: ca. 4,2 km svær.
  • Bane 4: ca. 2,7 km svær.
  • Bane 5: ca. 4 km mellemsvær.
  • Bane 6: ca. 4 km let.

Bemærk, lettere afkortede banelængder i forhold til normal praksis pga. skovens kraftige kupering.

Tilmelding: Senest den 23. marts til stævneleder.

Startafgift: 85,- kr. som indbetales til Bruno Stub, Danske Bank, konto nr. 1551 6714765. Leje af brik 10,- kr.

Præmier: til de bedste og lodtræningspræmier til de heldige.

Afslutning: Ca. kl. 13.00 i stævnecenter: Frokostbord (smør selv) incl. drikkevarer, 50 kr.

Løbsinstruktion/starttider vil være tilgængelig på afdelingens hjemmeside, piorientering.dk, senest to dage før løbet.

Resultater: Vises på skærm i mål. Kan desuden følges på https://liveresultat.orientering.se/ og kan efterfølgende ses på afdelingens hjemmeside.

Stævneleder: Torkil Hansen, PI-Kbh., tors_kile@yahoo.dk, tlf. 22752599. 

Banelægger: Dan Frederiksen, PI-Kbh. 

Dommer: Tilstedeværende medlemmer af DPIF’s orienteringsudvalg.